Kimmen plaatsen

Nadat er is maatgevoerd en de profielen zijn gesteld en/of geplaatst,moeten er eerst kimmen geplaatst worden voordat er begonnen kan worden met het verlijmen van de lijm-elementen.

Bij Pennarts Lijmwerken gaat het kimmen plaatsen als volgt: de kimblokken worden in de specie gelegd en op juiste hoogte gebracht, en waterpas gemaakt met een zogenaamde “kimwaterpas”.

Een goede rechte kim is de basis voor een strakke wand en een kwalitatief goed lijmwerk.